Informacje

Dyrektor Szkoły informuje o nowym adresie strony internetowe dziennika elektronicznego

Od roku szkolnego 2018/2019 będziemy korzystali z dziennika elektronicznego

na stronie :   https://iuczniowie.progman.pl