Informacja publiczna

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej w zakładce: Budżet,przetargi,konkursy > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Dyrektor Szkoły

Jacek Kisiel