Informacja publiczna

Sprawozdania finansowe szkoły  są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej w zakładce: Budżet,przetargi,konkursy > Sprawozdania finansowe

Dyrektor Szkoły

Jacek Kisiel