wykaz podręczników część 3

 

 

KLASA VII

 

1.      

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start!" - klasa 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń

 

 

Nowa Era

2.      

Język angielski

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Daniel Morris

 

,,All Clear"- podręcznik do języka angielskiego dla klasy VII

Zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan

3.      

Język rosyjski

Halina Granatowska , Irena Danecka

Wsio prosto!1 - podręcznik do  języka rosyjskiego+ ćwiczenia

 

WSZ PWN

4.      

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki     Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

5.      

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

Do dzieła!

Nowa Era

6.      

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

7.      

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert

 

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

8.      

Biologia

Małgorzata Jefimow

 

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

9.      

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

10.   

Fizyka

K. Horodecki, A. Ludwikowski

 

Fizyka 7. Podręcznik

GWO

11.   

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolska,

 

Matematyka z plusem 7 Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej + ćwiczenia wersja C

 

GWO

12.   

Informatyka

 

Michał Kęska

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

13.   

Religia

 

 

Informacja jaki podręcznik zakupić zostanie podana uczniom we wrześniu.

 

 

 

 

 

KLASA VIII

 

1.      

Język polski

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

„NOWE Słowa na start!" - klasa 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Nowa Era

2.      

Język angielski

Malcolm Mann Steve Taylore-Knowles

 

Repetytorium Ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego dla klasy VIII + Zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan

3.      

Język rosyjski

Chlebda Barbara, Danecka Irena

Wsio prosto!2 - podręcznik do  języka rosyjskiego + ćwiczenia

WSZ PWN

4.      

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś. Klasa 8

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

5.      

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Dziś i jutro Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa Era

6.      

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Nowa Era

7.      

Geografia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

8.      

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Nowa Era

9.      

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej