Doradztwo zawodowe

 

D O R A D Z T W O   Z A W O D O W E

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.


Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresami:

http://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

 https://wynagrodzenia.pl/moja-placa#A

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomagam-mojemu-dziecku-wybrac-zawod-szkole-ponadgimnazjalna-broszura-dla-rodzicow/

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/