mLegitymacja

Szkoła rozpoczęła przygodę z mLegitymacją

mLegitymacja to dokument o takiej samej mocy prawnej jak tradycyjna, papierowa legitymacja. Poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. Wydawanie mLegitymacji umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w jej papierowym odpowiedniku: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

 

Wzór mLegitymacji