Koronawirus podstawowe informacje

 

Koronawirus podstawowe informacje

Nowy koronawirus 2019 nCoV
Koronawirusybiorą swoją nazwę od swojej specyficznej budowy
przypominają koronę w mikroskopie elektronowym. Są one dość
powszechne w naszym świecie. Obok pandemicznych koronawirusów występują również takie, które nie wywołują bardzo ciężkich chorób u człowieka Najczęściej są to zakażenia górnych, rzadziej dolnych dróg oddechowych Światowa Organizacja Zdrowia ( ogłosiła, że nowy koronawirus może być przenoszony z człowieka na człowieka). Obecnie epidemiologia zakażeń 2019 nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Objawy zachorowania obejmują gorączkę powyżej 38 0 C, kaszel
i duszność. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy
wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni najczęściej 5- 6 dni W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) powinien obserwować swój stan zdrowia W przypadku pojawienia się ww symptomów chory powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach Podczas infekcji powinno się unikać skupisk ludzi np zakłady pracy, centra handlowe, dworce, lotniska, aby ograniczyć możliwość zarażenia i rozprzestrzeniania się infekcji. Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację
epidemiologiczną Główny Inspektor Sanitarny zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie europejskie instytucje na bieżąco ze sobą współpracują Europa jest dobrze przygotowana na rozpoznanie i leczenie wirusa, który pod wieloma względami przypomina SARS. W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC (Europejskie Centrum ds Zapobiegania i Kontroli Chorób) uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających prowincję Hubei w Chinach. Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest umiarkowane i będzie rosnąć.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na
działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać
o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu oraz przestrzeganiu higieny kaszlu. Dodatkowo
maseczki jednorazowe osłaniające usta i nos mogą pomóc uchronić
się przed wieloma infekcjami dróg oddechowych, które
rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, w tym przed koronawirusami.
Osoby chore, szczególnie powinny stosować maseczki jednorazowe,
aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. Środki ochrony
indywidulanej w postaci jednorazowych maseczek nie są przeznaczone do ciągłego stosowania w związku z czym zaleca się ich częstą wymianę. W ramach działań profilaktycznych zaleca się
również stosowanie rękawiczek jednorazowych.

 

Źródła: