Historia miejscowości i szkoły

 

Hrud (dawniej Hrudy) jest starą miejscowością. Istnieją ślady, że kiedyś był miastem, jednak brak co do tego szczegółowych danych. Kościół i parafię unicką ufundował książę Michał Kazimierz Radziwiłł w 1666 roku. Planową akcję przeciwko kościołowi unickiemu rozpoczęła Katarzyna II po II rozbiorze w 1794 r. Kościół unicki poniósł wówczas ogromne straty na południowo – wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Blisko 1,5 miliona unitów zmuszono do przepisania się na prawosławie. Lud podlaski dzielnie opierał się żądaniom władz carskich, wyrażając niezłomną wolę trwania w wierze katolickiej.Po skasowaniu unii kościół w Hrudzie został zamieniony na cerkiew prawosławną. Od 1919 r. jest parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Zwiastowania NMP.

 

Warto wiedzieć, że ludność Hruda znana jest ze swego przywiązania do wiary ojców, czego dała dowody w czasie prześladowań w latach 1867- 1876. W 1867 r. mieszkańcy nie wpuścili do cerkwi gubernatora Gromeki i biskupa Popiela. Proboszcz unicki ks. Józef Terlikiewicz został uwięziony. Od tamtej pory parafię regularnie nawiedzały wojska kozackie. W tym czasie unitów grabiono, bito, mordowano inwentarz. W głąb Rosji zostało wywiezionych pięciu gospodarzy, którzy bohatersko wytrzymali kozackie nahajki. Byli to: Onufry Tomczuk, Michał Tomczuk, Jozafat Połynka, Piotr Tomczuk i Gabriel Szucki. Lud z największą ofiarnością bronił swej wiary    i wytrwał do końca. Męczeństwo ludności wsi opisał W. Reymont w zbiorze reportaży literackich Z ziemi chełmskiej. Utwór jest wstrząsającym obrazem przeżyć unitów podlaskich w ich nieustępliwej walce o polskość i wiarę.

Pomnik poświęcony Unitom Podlaskim znajduje się przy kościele.    

    Pierwszy budynek szkoły w Hrudzie został zbudowany z drewna w 1937 r. i służył do 1994 r.

    Szkoła w budowie

              Nowy budynek wybudowany z cegły oddano do użytku 5 września 1994r. 

               Od tego czasu przyjęliśmy tradycję sadzenia drzewek przez absolwentów na placu szkolnym.

21 maja 2000 roku nastąpiła uroczystość nadania szkole imienia Błogosławionych Męczenników Podlaskich oraz poświęcenie sztandaru.

Należy wspomnieć, że sztandar wykonały mamy i babcie uczniów. Inni również mieli swój udział - nauczyciele przyszywali litery, a uczniowie nawlekali igły. Praca  pochłonęła wiele czasu i wysiłku, dlatego tym bardziej jest on dla nas cenny.