Rok szkolny 2017/2018

Hop Sa Sa

Zapraszamy wszystkie młodsze dzieci na dodatkowe zajęcia edukacji sportowej z zakresu tańca, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz gier i zabaw ruchowych.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018