Rekrutacja rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W SPRAWIE REKRUTACJI

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HRUDZIE

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych została wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku szkoły przy wejściu głównym. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć  woli w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 24 marca 2021r. od godz. 800 do 29 marca 2021 r. do godz. 1500.

Druki oświadczenia woli zapisu dziecka dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły. Link do pobrania oświadczenia woli.

Wypełnione druki mogą dostarczyć Państwo do sekretariatu szkoły osobiście, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłając skan dokumentu  w formacie pdf na adres poczty elektronicznej komisji rekrutacyjnej: rekrutacjasphrud@op.pl

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku szkoły przy wejściu głównym w  dniu 30 marca 2021 roku o godz. 1500.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                            Joanna Tomczuk

SZKOŁA PODSTAWOWA

Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM I PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W HRUDZIE

OFERUJE:

·        BEZPŁATNĄ NAUKĘ

·       BEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECKA

·       WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

·       DOBRZE WYPOSAŻONĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ

·       PLAC ZABAW

·       DOWOŻENIE DZIECI Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA

·       OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W GODZ. 7.15 - 16.00

·       ODDZIAŁY KLASOWE LICZĄCE DO 20 UCZNIÓW

Z ŻYCIA SZKOŁY - FILM

RODZICU, ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO NAS

NA PEWNO BĘDZIESZ ZADOWOLONY I TWOJE DZIECKO TEŻ !!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I DZIECI DO ODWIEDZENIA NASZEJ SZKOŁY

W dniach 24 luty - 5 marzec 2021 roku przyjmujemy deklaracje o kontynuacji nauki przez dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego.

W dniach 24 luty- 5 marzec 2021 roku prowadzimy nabór uczniów do klasy I oraz dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego.

Druki formularzy mogą Państwo pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając w ten link DRUKI DO POBRANIA - REKRUTACJA 2021/2022

Wypełnione druki dostarczają Państwo do sekretariatu szkoły osobiście, listownie lub w wyjątkowych sytuacjach za pomocą poczty elektronicznej przesyłając skany dokumentów w formacie pdf na adres poczty elektornicznej komisji rekrutacyjnej - rekrutacjasphrud@op.pl

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska w sprawie rekrutacji oraz druki formularzy znajdują sie na stronie http://gmina-bialapodlaska.pl/uncategorized/rekrutacja-2021-2022/