NASZA SZKOŁA - TWOJA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM I ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM OFERUJE:

 • Funkcjonalne, przyjazne dzieciom sale i pracownie, wyposażone w sprzęt multimedialny
 • Oddziały klasowe liczące do 20 uczniów oraz zajęcia w systemie jednozmianowym
 • Opiekę psychologiczno - pedagogiczną i logopedyczną (indywidualne zajęcia z logopedą i pedagogiem szkolnym)
 • Dowożenie dzieci z miejsca zamieszkania (Rakowiska, Ossówka)
 • Profesjonalne przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach kształcenia
 • Opiekę pielęgniarki
 • Opiekę w świetlicy szkolnej od 7.15 do 16.00
 • Dzieciom z Punktu Przedszkolnego bezpłatne 5 - godzinne zajęcia
 • Smaczne, zdrowe i pożywne posiłki w stołówce szkolnej
 • Bezpieczny i doskonale wyposażony plac zabaw
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka:

Indywidualne zajęcia wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno - kompensascyjne

Zajęcia rewalidacyjne

 • W odpowiedzi na szczególne zainteresowania i potrzeby naszych dzieci organizujemy:

Zajęcia ruchowe z instruktorami Grupy HOP SA SA

Zajęcia taneczne z instruktorami DANCE & FUN

 

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA DECYZJI:

"Tak, to jest miejsce dla mojego dziecka. Tu jest bezpiecznie i miło"