NASZA SZKOŁA - TWOJA SZKOŁA

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA W HRUDZIE OFERUJE:

 •   Funkcjonalne, przyjazne dzieciom sale lekcyjne  
 • Oddziały klasowe liczące do 20 uczniów oraz zajęcia  w systemie jednozmianowym
 • Opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • Indywidualne zajęcia z logopedą i pedagogiem szkolnym
 •  Dowożenie dzieci z miejsca zamieszkania (Rakowiska, Ossówka)
 • Profesjonalne przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach kształcenia
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej
 •  Opiekę w świetlicy szkolnej od 7.15 do 16.00
 • Bezpłatne  5 - godzinne  zajęcia wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym
 • Smaczne, zdrowe i pożywne posiłki w stołówce szkolne
 • Bezpieczny i doskonale wyposażony plac zabaw
 • Wycieczki szkolne
 •  Indywidualne zajęcia wyrównawcze
 •  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 •  Zajęcia ruchowe
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia sportowe
 •  Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Koła zainteresowań