wykaz podręczników część 1

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

„Wielka Przygoda" Podręcznik do e. polonistycznej, e. przyrodniczej, e. społecznej i e. matematycznej - cz. 1-4; Zeszyt ćwiczeń cz. 1-4; Zeszyt ćwiczeń do e. matematycznej cz. 1-4; Ćwiczenia do e. muzycznej; Ćwiczenia do e. informatycznej

Nowa Era

Język angielski

Carol Read, Ana Soberón

Anna Parr-Modrzejewska

 

Bugs Team, poziom 1 ( podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Macmillan

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

E. Hryszkiewicz, B.  Stępień,

J. Winiecka-Nowak

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil,

B. Lankiewicz

M. Gromek, G. Klibach

M. Kęska

Elementarz Odkrywców

Podręcznik cz. 1-4, Ćwiczenia cz. 1-4

Matematyka podręcznik cz. 1-2, Ćwiczenia cz. 1-2

 

Elementarz Odkrywców Muzyka

Elementarz Odkrywców Informatyka

Nowa Era

Język angielski

Tessa Lochowski, Anne Worrall

,,New English Adventure  poziom 2"

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Pearson

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

            Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień

 

Elementarz Odkrywców

Podręcznik cz. 1-4, Ćwiczenia cz. 1-4

Matematyka podręcznik cz. 1-2  ,

Elementarz Odkrywców

Zestaw ćwiczeń ( z muzyką i informatyką)

Nowa Era

Język angielski

Tessa Lochowski, Anne Worrall

,,New English Adventure  poziom 3"

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Pearson