Dokumenty do pobrania

Informacje związane z ochroną danych osobowych można uzyskać u inspektora danych osobowych.

dane kontaktowe:

e- mail: inspsph@op.pl

tel. 83 344-17-34;

lub pisemnie na adres szkoły

Szkoła Podstawowa w Hrudzie

Hrud 33, 21-500 Biała Podlaska