Statut szkoły

Szanowni Państwo

Kopia Statutu szkoły znajduje się w bibliotece szkolnej,

sekretariacie szkoły oraz została zamieszczona w dzienniku elektronicznym.