Prawo Oświatowe

Przepisy prawa oświatowego są dostępne na stronach:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl

- Kuratorium Oświaty w Lublinie     www.kuratorium.lublin.pl

-Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  www.oke.krakow.pl

-Bezpieczne dziecko w sieci   https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410