Prawo Oświatowe

Przepisy prawa oświatowego są dostępne na stronach:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl

- Kuratorium Oświaty w Lublinie     www.kuratorium.lublin.pl

-Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  www.oke.krakow.pl