INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

Dyrektor szkoły informuje,  że nasza szkoła realizując nauczanie zdalne, korzysta z zasobów portalu: Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura  na których znajdują się propozycje dla uczniów i nauczycieli.

Link do portalu  https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

 

W trosce o zdrowie nas wszystkich, w związku z  potencjalnym ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV informuję, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania funkcjonowanie sekretariatu Szkoły Podstawowej w Hrudzie,  będzie mocno ograniczone. Apeluję do osób, u których zaistnieje pilna potrzeba kontaktu ze szkołą o załatwianie spraw poprzez składanie pism i wniosków drogą elektroniczną na e-mail: szkhrud@op.pl

         Przepraszam za te niedogodności i proszę o wyrozumiałość.

Dyrektor Szkoły

Jacek Kisiel

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie  epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.